Jogi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Az Bankárnet regisztráció megkezdése előtt köteles elolvasni és elfogadni az adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: “AT”), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: “Szerződés”). Az AT közzétételre került a társaság honlapján és megtekinthető a társaság székhelyén.A Felhasználó a regisztrálással elfogadja a AT-t. A Bankárnet Kft (a továbbiakban Bankárnet) a AT jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Bankárnet saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja az Adatkezelési Tájékoztatóját (AT-t), a változtatásokat pedig, valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A bankarnet.hu szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Bankárnet elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Bankárnet elkötelezett a felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá az Bankárnet, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Bankárnet az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény (2012. január 1-től az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvénynek, valamint az egyéb hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályok) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

Személyes adatok kezelése és felhasználása

Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Az Avtv. 3. §. szerint
(1) „Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli”.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Avtv. 2. §-ának 16.pontja szerint „adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi”.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adattovábbítás módja, azokban az esetekben, ha a Felhasználó kifejezett hozzájárulását kéri erre, online kapcsolat, heti gyakorisággal.

A Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető.
A Bankárnet az egyéb adatokat különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

Mint felhasználó hozzájárulok visszavonásig, a regisztrációban megadott adataim, nevem, lakcímem és e-mail címem és egyéb adatok tárolásához, ami elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, és a kapcsolatfelvételhez.

Mint felhasználó, regisztráló ügyfél, tudomásul veszem és hozzájárulásomat adom személyes- és hitelkereséshez szükséges adataim továbbításához, és adataim megjelenéséhez a Pont24 Group Kft és a HC Központ Kft. munkatársai és alvállalkozói részére. Tudomásul veszem, hogy adataim megjelenése és kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

Az adatkezelés időtartama a visszavonásig történik, visszavonást az info{@}bankarnet.hu címen adhatja le.

Mint felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok az Bankárnet és a Pont24 Group Kft részére, hogy e-mail címemre, rendszeresen hírleveleket, reklámokat, információkat küldjön.
 Hírlevelekről történő leiratkozást a Felhasználó az http://adriabonus.com/unsub/b29Rn8T?l=hu címen teheti meg.

Az Bankárnet-et amennyiben egy hatóság megkeresi, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Cookie-k

Az Bankárnet weboldalai böngészés közben cookie-kat állíthatnak elő az Ön számítógépén. Ezek alapján egyértelműen meg tudja különböztetni felhasználóit a weboldal. A cookie-kat kizárólag a statisztikához használjuk. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Felelősségvállalás

Hitelajánlatok

A weblapon található hitelajánlatok, a partnereink termékei közül a legelőnyösebb termékeket mutatják be. Ezek nem minden esetben érhetők el a hiteligénylő számára.

Ezen kritériumok lehetnek:

  • alacsony fizetés
  • alacsony ingatlanérték
  • szereplés a BAR-listán

A megnevezett elégtelenségek indokolta elutasításon kívül partnereink minden esetben fenntartják a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítsanak egyes hiteligénylést. Ez esetben Bankárnet felelőssége is korlátozott.

Törlesztő részletek

A Bankárnet Kft nem vállal felelősséget a weboldalán olvasható törlesztőrészletek pontosságáért, valamint a hirdetett banki kondíciókért – ezek csak tájékoztató, figyelemfelkeltő célból kerültek weblapunkra. Kollegáink mindent megtesznek a legfrissebb adatok szerepeltetéséért, valamint a kalkulátorok helyességéért, de előfordulhat, hogy adott bankok hitelszámítási képletei különböznek az eddig használt “annuitás faktor” használatával számoló képletektől, ami eltérést eredményezhet a törlesztőrészlet összegében. A weblapon feltűntetett, kiszámolt törlesztőrészletek partnereink hitelei közül, az adott hitelfajtában nyújtott legkedvezőbb hitelének kiválasztásával kerültek kiszámolásra, feltűntetésre. Az értékek épp ezért nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, mivel nem minden hiteligénylő esetében jelent megoldást, vagy épp igénylehető az adott hiteltermék.

Javaslatok

A weblapon feltűntetett problémamegoldási ajánlatok, konstrukciók, minden esetben BankárNet saját véleményét tükrözik, nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek. BankárNet a feltűntetett konstrukciók alapján, Ügyfelek által véghezvitt ügyletekkel kapcsolatban minden felelősséget kizár.

Ajánlatok

A bankarnet.hu internetes oldalon közölt ajánlatok kizárólag az ajánlatkérők tájékoztatását szolgálják, és nem eredményezik a Bankárnet Kft. ajánlati kötöttségét, illetve kötelezettségét szerződéses jogviszony létesítésére. Ezért a Bankárnet Kft. az ajánlattal kapcsolatos bárminemű felelősségét kizárja.

Fórum

A fórum felhasználói tudomásul veszik, hogy a regisztrációval a fórum üzemeletetője a fórum tartalmát szabadon moderálhatja és a jogszabályba ütköző bejegyzéseket figyelmeztetés nélkül törli. Tudomásul veszi továbbá, hogy a fórum üzemeltetője a regisztrálók személyazonosságát nem jogosult ellenőrizni, ezért kéri a felhasználókat hogy jogszabály sértés vagy személyhez fűződő jogaik megsértése esetén haladéktalanul forduljanak a fórum üzemeltetőjéhez.

Adatkezelő adatai, elérhetősége

Bankárnet Kft.
Székhely: 1055 Budapest Balassi Bálint utca 9 -11 félemelet 4. kapukód 75
Telefon: (1) 224 0530
Email: info[kukac]bankarnet.hu
Cégbejegyzés kelte: 2005.01.01
Cégjegyszékszám: 01-09-735025
Statisztikai számjel: 22942195-6619-113-01

Virtuális szerverszolgáltató adatai:
Jalomape Kft.
1203 Budapest, Török Flóris utca 6. 4.em. 12.

MNB felügyeleti engedély száma: EN-I-645/2011
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55864/2012.

Kérje ingyenes árajánlatunkat!
Töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat, csak 3 lépés az egész!